بازدید معاون علمی فناوری ریاست جمهوری از واحد تولید کیتهای تشخیص کرونا

خرداد ۱۹, ۱۳۹۹

بازدید معاون علمی فناوری ریاست جمهوری از واحد تولید کیتهای تشخیص کرونا

تلگرام