بازدید دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از شرکت مروابن