شرکت مروابن در تیر ماه سال ۹۷ پس از تلاش یکساله موفق