Apixia

  • تاریخ
    فروردین ۲۶, ۱۳۹۶
    اسکنر فسفر پلیت دارای ۱۲ سنسور Flexible در پنج سایز مختلف اسکن تصاویر در کمتر از ۱۵ ثانیه دارای صفحات Cleaner برای تمیز کردن هد دستگاه […]