تماس با ما

دفتر فروش

بخش تولید و تحقیقات

  • تهران-کیلومتر ۲۰ جاده دماوند بعداز شهر پردیس-پارک فناوری پردیس- ساختمان فناور سراج طبقه دوم-واحد ۱۳۵ و۱۳۶
  • dent.pro@morvabon.com