خمیر پولیش الماسه Diamond Polishing paste

خمیر پولیش الماسه

  • پولیش نهایی و درخشندگی سطوح کامپوزیتی / زیبایی 
  • قابل استفاده برروی مینای دندان ، پرسلن و سایر مواد ترمیمی و زیبایی 
  • حاوی ذرات بسیار ریز الماس و آلومینا جهت درخشندگی و پولیش مناسبتر 
  • پولیش یکنواخت به دلیل همگن بودن خمیر  
  • هر بسته بندی حاوی یک سرنگ 3 گرمی