کیت بلیچینگ / Morva-Bleach Home

مروا ـ بلیچ هوم  Morva-Bleach Home

  • محتوای بسته بندی 6عدد سرنگ 3میلی لیتری
  • ژل سفید کننده دندان 22% کرباماید پراکساید (7/7 % هیدروژن پراکساید)
  • سفید کردن دندان‌های زنده و غیر زنده با تغییر رنگ
  • ویسکوزیته مناسب ژل
  • ماندگاری بالا