کیت بلیچینگ / Morva-Bleach Office

مروا ـ بلیچ آفیس  Morva-Bleach Office

  • کیت بلیچینگ (استفاده در مطب و بدون نیاز به نور)
  • سفید کردن دندان‌های زنده و غیر زنده با تغییر رنگ
  • ویسکوزیته مناسب ژل نهایی
  • قابل استفاده تا 3 بیمار
  • زمان ماندگاری بالا
  • Chair time کوتاه