مروا سایلن / Morva-Silane

مروا ـ سایلن  Morva-Silane

  • پرایمر برای چسباندن براکت های ارتودنسی
  • قابل استفاده برای پرسلن و متال
  • کاهش دهنده کشش سطحی جهت ترمیم روکش های پرسلنی و چینی
  • افزایش قدرت باند رزین که شامل کامپوزیت ها و سمان های رزینی می شود
  • هر جعبه حاوی یک ظرف 5 میلی لیتری