پودر پروفی مور / Prophy Mor powder

پودر پروفی مور Prophy Mor powder

  • پودر ایرفلو با دانه بندی میکرونی
  • حذف بیوفیلم و جرم در هر دو ناحیه فوق لثه و زیر لثه
  • از بین بردن رنگدانه های خفیف و لکه ها مانند قهوه، سیگار کشیدن و سایر رنگدانه های خوراکی
  • درمان های پیشگیرانه در پیشگیری از التهاب لثه، پریودنتیت و پوسیدگی
  • درمان مراقبتی اولیه و ثانویه پریودنتال
  • حاوی 130 گرم پودر