پروفی مور کوئیک / Prophy-Mor Quick

پروفی ـ مور کوئیک  Prophy-Mor Quick

  • خمیر پروفیلاکسی
  • قدرت پاک کنندگی بالا
  • حذف مواد رنگی آلی
  • دانه بندی مناسب
  • مناسب برای پالیش جرمگیری
  • هر جعبه حاوی یک ظرف 150 گرمی