محلول فرمو-کرزول / Formo-Cresol

محلول فرمو-کرزول / Formo-Cresol Solution

  • Antimicrobial and stabilizing
  • آنتی میکروبال و تثبیت کننده
  • درمان پالپ های پوسیده وخراب یا نکروتیک
  • محافظت و استحکام پالپ ( پالپوتومی ) در دندان های شیری
  • با قدرت ضدعفونی کننده بالا
  • از بین برنده میکرو ارگانیسم های هوازی و بی هوازی در ریشه دندان
  • هر جعبه حاوی یک ظرف 10 میلی لیتری می‌باشد