مروا – سپت | MORVA – Sept

Chlorhexidine Gluconate 2% / Root Canal Disinfecting

ژل کلرهگزیرین ۲ درصد

  • آماده سازی کانال ریشه
  • شست و شوی روت کانال جهت از بین بردن باقیمانده ها
  • استفاده در موارد عفونت انتروکوکوس فوکالیس و یا کاندیدا آلبیکانس
  • ضدعفونی کننده التهاب های غیر قابل التیام در اطراف راس ریشه
  • فعالیت ضد باکتری موثر و طولانی مدت
  • افزایش قدرت اتصال دنتین به عوامل باندینگ
  • نداشتن اثر سمی روی بافت پری آپیکال
  • تداوم اثربخشی ضدمیکروبی در کانال حداقل تا ۷۲ ساعت و حداکثر تا ۲هفته.
  • هرجعبه حاوی یک سرنگ ۳ میلی لیتری می‌باشد.