مدیر سایت

مهر ۲۲, ۱۳۹۶

هفته نوآوری

شهریور ۱۴, ۱۳۹۶

دستاوردها و طرح‌های برتر تجاری شده پارک فناوری پردیس

شهریور ۴, ۱۳۹۶

نمایشگاه دندانپزشکی نقش جهان

خرداد ۲۰, ۱۳۹۶

خبر موفقیت یک شرکت عضو پارک فناوری پردیس در تولید محصولات دندانپزشکی